Varhaiskasvatuksen opettajasta koodariksi Espanjaan

Essi sitting on a sunny balcony with her laptop

Essi Kotilainen etsi omaa paikaansa työelämässä, muttei koskaan uskonut päätyvänsä IT-alalle. Maaliskuussa hän aloitti työt ohjelmistokehittäjänä Nursie Healthissä ja tekee nyt etätöitä Espanjan Fuengirolassa.

MyNursie-omahoitosovellus pilotoi Pirtessä

Pirte (Tullinkulman Työterveys Oy) käynnistää tänään odotetun pilottiprojektin yhteistyössä Nursie Health’in kanssa. Pilotin tavoitteena on selvittää millaisen käyttökokemuksen sovellus tarjoaa käyttäjälleen kliinisen työn ja ohjelmistokehityksen näkökulmista.

Pää pilvissä, jalat maassa

Timo Airaksinen aloitti elokuun alussa Nursie Health Oy:n kehitysjohtajana. Hänen mittava kokemuksensa IT-alalta sekä sote-IT-ratkaisujen kehittämisestä antavat entistä vakaamman pohjan visiomme toteutumiselle.

Monipuolinen työ on NES-hoitajan ilo

Jere Matilainen and Maiju Pärssinen

100% NES-hoitajista suosittelisi nykyistä työpaikkaansa Nursie Healthilla tuttavilleen. Mikä on näin suuren työtyytyväisyyden salaisuus?

NES-liiketoimintayksikön johtaja Maiju Pärssinen ja lähihoitaja Jere Matilainen kertovat NES-hoitajan työstä ja asiakkaan kokonaisvaltaisen ja kiireettömän kohtaamisen merkityksestä.

MyNursie – kokonaisvaltainen omahoidon ratkaisu

MyNursie – kokonaisvaltainen omahoidon ratkaisu Myöhäinen hoitoon hakeutuminen ja monisairastavuus haastavat nykyistä terveydenhuollon järjestelmäämme. Vastauksena näihin haasteisiin olemme kehittämässä MyNursie-sovellusta, joka auttaa ihmistä keräämään pitkäaikaisesti terveysdataansa ja hakeutumaan hoitoon oikeaan aikaan. Nykymuotoisen terveydenhoidon yhtenä suurena haasteena on se, että hoitoon hakeudutaan liian myöhään. Aikaisemman hoitoon hakeutumisen kautta alkaviin oireisiin puuttuminen olisi mahdollista. Hoitoon hakeutuminen ennen […]

Nursie Health Oy:n tarina

Nursie Health Oy:n tarina Yrittäjyys on haastanut minua positiivisesti niin uuden visioinnissa kuin tulevaisuuteen suuntautuvassa kehittämisessä. Kotihoito Ilo Oy:n ja Nursie Health Oy:n perustaminen on ollut mielenkiintoinen prosessi, ja olisikin vaikeaa kuvitella muuta tapaa työskennellä kuin yrittäjänä. Olen ollut hoitoalalla pitkälti yli vuosikymmenen ja näihin vuosiin mahtuu valtavasti oppimista erilaisten ihmisten ja oman innostukseni kautta. […]

Hoitotyön muutos ja digitalisaatio

Hoitotyön muutos ja digitalisaatio Hoitotyön toimintaympäristö on muuttumassa radikaalisti tulevina vuosina. Muutosta on jo tapahtunut kuluneen kymmenen vuoden aikana, mutta siitä, miten siinä ollaan onnistuttu, voidaan olla montaa mieltä. Hoitotyön sisältö on muuttunut vaativammaksi, lisäksi painopiste hoitotyössä on siirtynyt kotiin ja tulevaisuudessa yhä enemmän omahoitoon eli ihmisen itsensä harteille sekä omaishoitoon eli omaisen harteille. Käytännössä […]