Open Positions

Etsimme tiimiimme lisää osaavia tekijöitä. Lisätietoja avoimista paikoista löydät klikkaamaalla alta. 

NES-hoitaja

Lisätietoja >>

Nurise Health as a Work Community

EQUAL
APPROVING
FAIR

Hyvän yrityskulttuurin ja työhyvinvoinnin luomiseen tarvitaan jokaisen työntekijän panos. Meillä Nursie Healthillä avoin ja kannustaja ilmapiiri on yksi merkittävinpiä työyhteisömme voimavaroja.

Vuorovaikutuksen ytimessä on luottamus: jokainen saa turvallisesti olla oma itsensä. Matala hierarkia ja luottamus mahdollistavat rehellisen ja avoimen vuorovaikutuksen, jossa jokaisen näkemystä arvostetaan.

Nursie Healhillä jokaiselle asetetut tavoitteet ovat selkeät sekä työn johtaminen ja organisointi toimii. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on tasapainossa roolit, vastuut ja valtuudet työssä.

Tähän jotain mahdollisuudesta kehittyä ja oppia uutta.

Hyväksymme erilasuuden kirjon ja luomme työyhteisön sellaiseksi, jossa erilaisuus nähdään rikkautena ja mahdollisuutena. Samoin ihmisten moninaisuuden ja monikulttuurisuuden hyväksyminen on meille tärkeää.