Etelä-Savon ELY-keskukselta merkittävä kehittämisavustus Nursie Healthille

Teksti: Maria Jalavisto

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Nursie Healthille kehittämisavustuksena 418 010 euroaAvustus haettiin MyNursie-omahoitosovelluksen version 2.0 kehittämishankkeeseen, jonka kokonaisbudjetti on yli 800 000 euroa

Nursie Healthin toimitusjohtajan Suvi Venäläisen mukaan Euroopan aluekehitysrahastosta myönnettu tuki osoittaa uskoa ja luottamusta hyvässä vauhdissa olevaa kehitystyötä kohtaan.  

 ”MyNursie-omahoitosovelluksen versio 1.0 valmistui  toukokuun lopulla 2021 ja samoihin aikoihin saatoimme sovelluksen markkinoille lääkinnällisenä laitteena EU:n Medical Device -direktiivin (MDD) puitteissa. ELY-keskuksen myöntämän avustuksen turvin kuljemme päättäväisesti kohti versiota 2.0, jonka julkaisemme näillä näkymin vuoden sisällä”. 

Seuraavan vuoden kuluessa MyNursie-sovellus käy läpi juuri EU:ssa voimaan tulleen Medical Device -asetuksen (MDR) vaatiman prosessin, jolla varmistetaan lääkinnällisten laitteiden turvallisuus ja yhdenmukaisuuden jäsenvaltioiden välillä. ELY-keskus korostikin prosessia ja sen tärkeyttä päätöksessään. 

”Kyseessä on Nursie Health Oy:n pitkän aikavälin kilpailuetua parantava hanke, jossa kehitämme MyNursie-sovelluksesta asetuksen alaisen lääkinnällisen laitteen. Yksi merkittävistä lisäyksistä on lääketiedon tuominen mukaan sovellukseen, joka yhdistettynä olemassoleviin ominaisuuksiin luo merkittävän edun tavoittelemillamme markkinoilla. Lisäksi mahdollistamme yhteyden  terveydenhuollon ammattilaisen ja sovelluksen käyttäjän välillä”, Venäläinen konkretisoi.

MyNursie® on kokonaisvaltaisen ja pitkäaikaisen omahoidon työkalu mobiilisovelluksen muodossa. MyNursie soveltuu niin terveyden ylläpitoon kuin sairauksien oireiden seurantaan, ennaltaehkäisyyn ja hoitoonohjaukseen. Sovellus koostuu yleiseen terveydenseurantaan ja erilaisiin terveysongelmiin liittyvistä omahoitokokonaisuuksista.

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020
Euroopan unioni, Euroopan aluekehitysrahasto, Euroopan sosiaalirahasto