NES hoitajavälitys

Nursie Expert Services (NES) syntyi halusta tehdä laadukkaampaa hoitotyötä ja vastata yritysten ja organisaatioiden tarpeisiin. NES-hoito on kokonaisvaltaista, ennaltaehkäisevää ja varhaisen puuttumisen periaatteiden mukaista. 

NES-hoitajat hoitavat ihmistä kokonaisuutena. Jokainen asiakaskäynti alkaa asiakkaan kuulumisten ja voinnin kysymisellä ja kuuntelemisella. Näin varmistetaan, että lyhyelläkin käynnillä asiakas tulee kohdattua ja hänen yleinen vointinsa huomioitua. Asiakkaan kunnioitus ja aito välittäminen luovat pohjan luottamukselliselle hoitosuhteelle.

Kaikki NES-hoitajamme ovat koulutettuja hoitotyön asiantuntijoita. Ylläpidämme hoitotyön korkeaa laatua jatkuvan oppimisen mallilla. Nursie Healthin oman Nursie Health Akatemian koulutusten avulla hoitajat pääsevät kehittämään omaa osaamistaan ja olemaan vielä parempia työssään. Jokainen uusi hoitaja käy aluksi NES-peruskoulutuksen, jossa syvennytään kliiniseen hoitotyöhön, turvalliseen lääkehoitoon ja hoitotyön digitalisaatioon. Hoitajillemme järjestetään myös erillisiä lisäkoulutuksia.

Palveluamme käyttäneet yritykset ja organisaatiot ovat olleet erittäin tyytyväisiä saadessaan sijaisiksi hoitotyön asiantuntijoita, jotka pystyvät sopeutumaan vallitseviin olosuhteisiin ja muuttuviin tilanteisiin nopeasti ja tehokkaasti. NES-hoitajat eivät tarvitse erillistä perehdytystä asiakaspaikassa. Hoitajamme osaavat tarkastella hoitotyötä kriittisesti ja auttavat tarvittaessa asiakaspaikkoja kehittämään omaa toimintaansa tuomalla kehitysideoita kentältä.

NES-hoitajavälitys tarjoaa yrityksille ja organisaatioille riskittömän ja kustannustehokkaan toimintamallin hoitotyön ammattilaisten lyhyt- ja pitkäaikaiseen resurssipulaan. Tilaajalle syntyy kustannuksia ainoastaan resursoidusta työstä, ilman piilo- tai muita kustannuksia.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää palveluistamme.

”Työntekijät osaavia, ammattitaitoisia ja motivoituneita. Eivät pelkää haasteita. Yhteistyö sujuvaa ja vaivatonta. Esimiehelle helppoa varata työntekijä, kun tiedossa osaaminen ja luotto palveluntarjoajaan.”

 – Asiakaspalaute –