Milja Saksi Nursie Healthin hallituksen
puheenjohtajaksi

Teksti: Maria Jalavisto, 8.12.2021

Milja Saksi muistaa, että omahoidon digitaalisista ratkaisuista keskusteltiin jo yli 15 vuotta sitten, mutta terveydenhuollon kenttä ei ollut silloin vielä valmis. Nyt omahoidosta puhutaan taas. Saksi aloitti Nursie Health Oy:n hallituksen uutena puheenjohtajana marraskuussa ja hänen pitkä kokemuksensa terveydenhuollon kasvuyhtiöiden johtamisesta otetaan yrityksessä vastaan suurella innostuksella.

Milja Saksi

Saksi innostui Nursie Healthin hallituspaikasta, koska yritys on osaltaan ratkaisemassa yhteiskunnallista ihmisten hyvinvointihaastetta MyNursie-omahoitosovelluksen tarjoaman ratkaisun kautta. Teknologian yhdistäminen inhimilliseen hoitotyöhön tuo ihmisille työkaluja oman terveyden sekä hyvinvoinnin seurantaan ja ylläpitämiseen.

”Itselleni tärkeää yritystoiminnassa on aina ollut yhteiskunnallinen aspekti. Koen merkitykselliseksi, että työskentelen yhteisen hyvän eteen. Haluan olla tukemassa yrityksen johtoa ja tuoda pitkän kokemukseni tiimin käyttöön. Kasvuyhtiön yleisjohtaminen on osa-alue, jolla näen eniten annettavaa. Johtamisfilosofiani kulmakiviä ovat avoimuus, yhdessä tekeminen ja vastuullisuus.”, Saksi avaa näkemyksiään.

Uusi puheenjohtaja kokee, että hyvässä hallituksessa yhdistyy kulloisenkin yhtiön strategian tarvitsema osaaminen, yhteisesti jaettu halu auttaa yhtiötä ja sen johtoa onnistumaan sekä avoimen keskustelun salliva diversiteetti. Monen asian pitää loksahtaa paikoilleen, jotta yrityksessä saavutetaan asetettuja tavoitteita ja aina menestykseen ei kuljeta suorinta tietä. Keskeisinä vahvuuksina onnistumisessa ovat hyvä tiimi, tukiverkostot ja oikea ajoitus.

Ennen hallitukseen liittymistään Saksi tapasi yhtiön johtoa ja hallituksen jäsenet. Tapaaminen vakuutti hänet siitä, että Nursie Healthissä työskentelee asiaansa uskova, innostunut ja asiantunteva tiimi. Terveydenhuollon sektorilla tapahtuneet muutokset puhuvat myös omaa kieltään siitä, että aika omahoidon sovellukselle on oikea. Mahdollisuudet onnistua ovat hyvät.

Kauppatieteiden maisteri Saksi on toiminut toimitusjohtajana sote-yhtiö Luonassa. Hän on myös ollut yrittäjä ja perustaja kotiin tuotavien palveluiden Hoivanetissä sekä työskennellyt talousjohtajana eHealth-toimija Mawellissa. Tätä ennen hän teki uraa konsulttina ja analyytikkona.