MyNursie ja Long
Covidin omaseuranta

Teksti: Suvi Venäläinen, 6.6.2022

Korona on kurittanut meitä jo yli kaksi vuotta ja yhä useampi ihminen kärsii long Covidin oireista. Näitä oireita ovat mm. uupumus, unettomuus, huono rasituksen sietokyky, erilaiset kiputilat sekä hengenahdistus. Nämä oireet vaikuttavat potilaan terveyteen ja hyvinvointiin merkittävästi alentaen elämänlaatua ja kykyä osallistua täysipainoisesti elämään. Long Covidin oireiden toteennäyttäminen voi olla henkisesti turhauttavaa ja myös itse oireet aiheuttavat pelkoa ihmisessä.

Me Nursie Healthissa reagoimme vallitsevaan tilanteeseen nopeasti ja myös ohjelmistokehityksessämme otimme tilanteen huomioon. Näin ollen haluamme olla mukana auttamassa ihmisiä long covidin hoidossa ja erityisesti omahoidossa- ja seurannassa kotona. MyNursie omahoitosovelluksen avulla voimme tuoda pitkäaikaiset oireet näkyväksi sekä ohjata ihminen hakeutumaan hoitoon oikea-aikaisesti. Ammattilaisen näkökulmasta terveysdata todentaa tilanteen. Hoito ja kuntoutus voidaan kohdentaa juuri niille alueille, josta potilas hyötyy eniten. Sovelluksemme avulla potilas pystyy aktiivisesti osallistumaan omahoitoonsa sekä seuraamaan tilannettaan asianmukaisesti.

MyNursie sisältää juuri niitä seurattavia terveyteen liittyviä tekijöitä ja oireita, jotka liittyvät long Covidiin. Potilaalle pystytään luomaan erilaisten tehtävien avulla seurantakokonaisuus, jossa seurataan juuri hänelle tyypillisiä oireita. MyNursiessa on sydän- ja keuhko-oireisiin sekä yleiseen vointiin, yskään, kipuun ja uneen linkittyviä seurantoja. Lisäksi sovelluksemme ohjaa potilasta hakeutumaan hoitoon oikea-aikaisesti tilanteen niin vaatiessa. Long Covid aiheuttaa myös pelkoa ja ahdistusta. Sovelluksessamme on myös mielenterveyteen liittyviä kyselyitä, jolloin kokonaisvaltainen lähestymistapa long Covidin hoitoon toteutuu.