MyNursie – kokonaisvaltainen omahoidon ratkaisu

Myöhäinen hoitoon hakeutuminen ja monisairastavuus haastavat nykyistä terveydenhuollon järjestelmäämme. Vastauksena näihin haasteisiin olemme kehittämässä MyNursie-sovellusta, joka auttaa ihmistä keräämään pitkäaikaisesti terveysdataansa ja hakeutumaan hoitoon oikeaan aikaan.

Nykymuotoisen terveydenhoidon yhtenä suurena haasteena on se, että hoitoon hakeudutaan liian myöhään. Aikaisemman hoitoon hakeutumisen kautta alkaviin oireisiin puuttuminen olisi mahdollista. Hoitoon hakeutuminen ennen tilanteen merkittävää vaikeutumista estäisi kustannusten kasautumista ja inhimillisen kärsimyksen lisääntymistä. Toisena huomattavana haasteena on monisairastavuus. Erilaiset sairaudet linkittyvät toisiinsa ja tekevät kokonaisuuden hallinnasta entistä vaativamman. Emme voi vain pilkkoa sairauksia yksittäisiksi ongelmiksi, vaan meidän tulee nähdä ihminen kokonaisuutena.

Vastauksena tulevaisuuden haasteille olemme kehittämässä kokonaisvaltaisen omahoidon sovellusta nimeltä MyNursie. Jo lähitulevaisuudessa hoitamiseen liittyvä seuranta ja tiedonkeruu tulee todennäköisesti olemaan yhä enemmän ihmisen itsensä vastuulla. Yksi merkittävimmistä ongelmista terveysongelmien todentamisessa on terveyden pitkäaikaisen seurantatiedon puute. Tämän vuoksi esimerkiksi verenpaineen kohoamiseen päästään usein puuttumaan vasta siinä vaiheessa, kun huonovointinen ihminen hakeutuu lääkärin vastaanotolle. Jos terveydentilan muutoksiin pystyttäisiin puuttumaan jo siinä vaiheessa, kun arvot ovat lähdössä nousuun, todellinen vakavampien haittojen ennaltaehkäisy ja varhainen puuttuminen olisivat mahdollisia. Varsinkin monisairaiden kohdalla kokonaisvaltaisen hoidon toteutuminen, missä huomioidaan kaikki terveydentilaan vaikuttavat sairaudet, on tällä hetkellä erittäin vaikeaa.

Olemme kehittäneet MyNursieta, jotta monisairauksien hoito ja seuranta mahdollistuisi kotona tehokkaasti yhden sovelluksen avulla. On tärkeää, että ihminen voi tallentaa kokonaisvaltaista terveysdataansa helposti saataville yhteen paikkaan. Näin data on niin hänen itsensä kuin terveysalan ammattilaisten käytössä. MyNursie-sovellukseen tallennetaan fysiologisia mittaustuloksia ja täytetään oire- ja vointikyselyjä, jotka toimivat hoidonohjauksen esitietoina. Saatujen tietojen perusteella sovellus antaa ohjeita omaseurantaan ja opastaa tarvittaessa hoidon piiriin. Kaikki tapahtuu oikea-aikaisesti sekä varhaisen puuttumisen että ennaltaehkäisyn periaatteita noudattaen.

Sovellus antaa käyttäjälleen neuvoja, ohjaa tarvittaessa tiheämpään seurantaan ja tukee omahoitoa. Kaikki tämä mahdollistaa enemmän terveitä päiviä kotona ja vähentää terveydenhuoltojärjestelmän kuormitusta. Sovellus on suunniteltu niin terveille henkilöille terveyden ylläpitoon ja varhaiseen puuttumiseen kuin monisairaiden kokonaisvaltaiseen hoidonohjaukseen ja seurantaan. Sovelluksen suunnittelun pohjana ovat suomalaiset kansansairaudet. Se pohjaa WHO:n ja Käypä hoito -suosituksiin sairauksien hoidonohjauksessa ja sen kehittämisessä on käytetty tutkittua tietoa sekä lääke- ja hoitotieteellisten asiantuntijoidemme osaamista. Sovelluksessa käytetty tieto pohjautuukin siis takuuvarmasti parhaisiin käytäntöihin.

Suvi Venäläinen, CEO, Nursie Health Oy
16.12.2020