MyNursie parantaa potilaskokemusta ja lisää tasavertaisuutta

Teksti: Maria Jalavisto, 30.3.2022

Annaleena Heikkilä on naistentautien ja synnytysten, sekä lastentautien erikoislääkäri, jolla on taskussaan myös taloustieteen tutkinto. Työelämässä häntä on kuljettanut eteenpäin innostuminen ja uuden oppiminen. Nyt hän on mukana kehittämässä MyNursie-omahoitosovellusta.

Annaleena Heikkilä

Nursie Healthin kliinisessä työryhmässä on rakennettu jo hyvän aikaa sisältöjä kokonaisuuteen, joka vastaa erityisesti naisten terveyden tarpeisiin. Tiimiin etsittiin asiantuntijaa ja Annaleena Heikkilän pitkäaikainen ura gynekologian saralla tuli esiin keskusteluissa. Yrityksen lääketieteellinen johtaja Jussi Nurro otti yhteyttä häneen ja Annaleena innostui MyNursie-sovelluksen kokonaisvaltaisuudesta ja tieteellisestä lähestymistavasta.

Potilaskokemus tärkeä henkisesti ja fyysisesti

Annaleena on erikoistunut ensin naistentauteihin, ja myöhemmin myös lastentauteihin Kuopion yliopistollisessa sairaalassa. Siirryttyään yliopistoklinikasta yksityislääkäriksi hän huomasi kaipaavansa virikettä kliinisen työn ohelle ja päätyi opiskelemaan MBA-tutkintoa Henley Business Schooliin. Opinnot poikivat uusia, monialaisia näkökulmia terveydenhuoltoon. Lopputyönsä Annaleena teki potilaskokemuksen muodostumisesta ja johtamisesta, johdattaen hänet tutustumaan myös sosiaalipsykologiaan ja neurotieteisiin.

Lääkärinä olen asiantuntija, mutta minun tehtäväni on palvella asiakasta hänen tarpeissaan. Asiantuntijaroolin tuomasta vallan asymmetriasta huolimatta on siis tärkeää, että potilas ja lääkäri ovat kohdatessaan ihmisinä tasavertaisia. Tutkimuksissa on osoitettu, että potilaskokemus vaikuttaa vahvasti siihen, miten potilas sitoutuu hoitoon. Sairaalapotilailla vaikutus on huomattu infektioiden esiintyvyydessä ja haavojen paranemisessa. Terveydenhuollossa potilaskokemus on tärkeämpi tekijä kuin hinta tai etäisyys hoitopaikkaa valittaessa”, Heikkilä avaa.

MyNursien avulla tasavertaisuutta

Asiakaskokemuksella on siis valtavan suuri merkitys terveydenhuollon piirissä. Useimmilla meistä on kokemusta siitä, että sairastuessamme alamme etsiä mahdollista diagnoosia internetin kautta. Osaksi tämä johtuu siitä, että se on meille luonteva tapa etsiä tietoa ja netin kautta on helposti saatavilla suuri määrä tietoa, mutta toisaalta potilas voi pyrkiä tietoa etsimällä myös tasavertaisempaan asemaan asiantuntijan kanssa oireita ja sairautta hoidettaessa.

Annaleenan mukaan MyNursieen pitkällä aikavälillä kerätty data voi olla hyödyksi potilaan hoidossa.  Sovelluksen käyttäjälle pyritään antamaan työkaluja toimia oman terveytensä asiantuntijana. Toisaalta sovellus antaa myös palautetta ja ohjaa eteenpäin tilanteissa, joissa on syytä hakeutua terveydenhuollon ammattilaisen pakeille. Tämä on erityisen tärkeää naisille ominaisten sairauksien ja oireiden kohdalla, koska monet niistä ovat alidiagnosoituja.

Nursie Healthissä tuoteomistajana työskentelevä Pauliina Koukkari on tiiviisti mukana kliinisessä työryhmässä ja erityisen ilahtunut siitä, että naisten terveyden kokonaisuuden suunnitteluun on saatu uutta verta.

”On hienoa, että voimme yhdessä asiantuntijoidemme kanssa kehittää MyNursieta muiden kokonaisuuksien lisäksi myös naisilta naisille. Vaikka itselläni ei ole kliinistä taustaa, niin naisena voin omasta puolestani olla tuomassa sovellukseen hyödyllisiä ominaisuuksia, jotka tukevat muun muassa PMS- ja vaihdevuosioireiden sekä kuukautiskierron ja niihin liittyvien asioiden seurantaa. Monet naisten terveyteen liittyvät asiat jäävät usein pimentoon ja naisille itselleenkin epäselväksi, joten merkityksellisen tiedon välittäminen sovelluksen kautta mahdollistaa käyttäjälle sen, että hän voi tulla oman hoitonsa ja terveytensä asiantuntijaksi”, Pauliina valaisee.

MyNursien kanssa tähdätään pitkällä aikavälillä kansainvälisille markkinoille ja tämä avaa Annaleenan mukaan monia mahdollisuuksia. Monissa maissa investoidaan terveydenhuollon digitalisaatioon ja datan avulla voidaan oppia hoidosta sekä käyttäjän voinnista paljonkin. MyNursieta tullaan käyttämään tulevina vuosina lääketutkimuksessa ja digitaalisen hoidon tukena, joten sovelluksen kokonaisvaltaisuutta tullaan hyödyntämään tehokkaasti.