MyNursie®-sovelluksen käyttöehdot

Nämä käyttöehdot (jäljempänä ”Käyttöehdot”) koskevat MYNURSIE®-sovellusta (jäljempänä ”Sovellus”). Sovelluksen palveluntarjoaja on Nursie Health Oy, Kirkkokatu 23-25 A 13, 70100 Kuopio (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”).
 
Käyttäjällä tarkoitetaan näissä Käyttöehdoissa sinua, joka käytät Sovellusta henkilökohtaisessa käytössäsi (jäljempänä ”Käyttäjä” tai ”sinä”).
 
Nämä Käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen sinun ja Palvelutarjoajan välillä. LUE KÄYTTÖEHDOT ENNEN KUIN ALAT KÄYTTÄMÄÄN SOVELLUSTA JA MIKÄLI ET HYVÄKSY KÄYTTÖEHTOJA, ÄLÄ OTA SOVELLUSTA KÄYTTÖÖN.

1. Sovelluksen käyttöoikeus ja käyttäminen

1.1. Käyttötarkoitus

Sovellus on tarkoitettu omahoitoon, kuten esimerkiksi terveydentilaan liittyvien mittausten, kuten verenpaineen ja/tai verensokerin mittausten kirjaamiseen ja seurantaan ja voimassa olevien suositusten mukaiseen terveydelliseen neuvontaan. Käyttäjällä on myös mahdollisuus tehdä Sovelluksessa omia merkintöjä esimerkiksi mittaustulosteen yhteydessä ja vastata standardoituihin, Käypähoito-suositusten mukaisiin, kyselyihin.

Sovellus on tarkoitettu omahoitoon, kuten esimerkiksi terveydentilaan liittyvien mittausten, kuten verenpaineen ja/tai verensokerin mittausten kirjaamiseen ja seurantaan ja voimassa olevien suositusten mukaiseen terveydelliseen neuvontaan. Käyttäjällä on myös mahdollisuus tehdä Sovelluksessa omia merkintöjä esimerkiksi mittaustulosteen yhteydessä ja vastata standardoituihin, Käypähoito-suositusten mukaisiin, kyselyihin.

1.2. Käyttöoikeus

Kun Käyttäjänä hyväksyt nämä Käyttöehdot, myönnämme sinulle ei-yksinomaisen, ajallisesti rajoittamattoman, oikeuden käyttää Sovellusta näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttöoikeus on henkilökohtainen eikä sitä tai mitään muuta näihin Käyttöehtoihin perustuvaa oikeutta voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Sovelluksen käyttäminen on vapaaehtoista, mutta edellyttää suostumusta, joka sinulta on pyydetty erikseen, koska Sovellus käsittelee terveyteesi liittyviä tietoja. Sovelluksen perusversio on aina saatavilla maksutta, mutta Sovelluksessa voi olla lisäominaisuuksia, joiden käyttämisestä Palveluntarjoaja voi periä maksuja.

1.3. Verkkoyhteys, tietoturva ja laitteet

Sovellusta käytetään verkkoyhteyden välityksellä. Käyttäjänä vastaatte itse oman verkkoyhteytenne hankkimisesta ja sen toimivuudesta siten kuin olette verkkoyhteyden palveluntarjoajan kanssa sopineet. Vastaatte itse myös tarvitsemistanne laitteista sekä laitteidenne ja verkkoyhteytenne tietoturvasta. Tutkimuksen tekijä voi antaa teille tarkempia ohjeita laitteidenne ja
Sovelluksen yhteensopivuuteen liittyen.

1.4. Käyttäjätili

Käyttäjänä sinulla on Sovelluksessa henkilökohtainen Käyttäjätili ja siihen liittyvät kirjautumistiedot ja/tai käyttäjätunnukset, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa. Käyttäjätili on henkilökohtainen ja luottamuksellinen eikä sen käyttäjätunnuksia ja/tai kirjautumistietoja saa luovuttaa kolmansille osapuolille.

1.5. Epäasiallinen käyttö

Sovellusta tulee käyttää vain näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Mikäli on olemassa epäily, että Käyttäjätilillesi kirjautumiseen tarvittavat tiedot ovat tulleet kenen tahansa valtuuttamattoman henkilön tietoon, tai että tällaisella henkilöllä on pääsy Käyttäjätilillesi, sinun on välittömästi ilmoitettava asiasta Palveluntarjoajalle. Käyttäjätilisi käyttö voidaan tällöin esimerkiksi tilapäisesti estää, jotta Sovelluksen tietoturva ja tietosuoja eivät vaarannu. Palveluntarjoaja voi myös estää Käyttäjätilisi käytön, mikäli on syytä epäillä, että Käyttäjätiliäsi käytetään epäasiallisesti ja sen käyttö on lainvastaista tai vaarantaa Sovelluksen ja sen käyttäjien tietosuojaa ja tietoturvaa.

2. Maksut ja maksaminen

2.1.

Sovelluksen perusversio on aina saatavilla maksutta, mutta Sovelluksessa voi olla lisäominaisuuksia, joiden käyttämisestä Palveluntarjoaja voi periä maksuja, tai Sovelluksesta voi olla saatavilla erikseen maksullinen versio.

2.2.

Ajantasaiset maksut ja maksutavat on määritelty siinä sovelluskaupassa, jossa maksullinen versio Sovelluksesta on saatavilla, tai maksullisten lisäominaisuuksien osalta suoraan Sovelluksessa. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa maksujen määrää.

3. Aineettomat oikeudet

3.1.

Aineettomilla oikeuksilla tarkoitetaan tekijänoikeuksia ja niiden lähioikeuksia (mukaan lukien oikeuksia tietokantoihin ja luetteloihin sekä valokuvasuojaa), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liikesalaisuuksia, tietotaitoa, oikeuksia ohjelmistoon, rajapintoihin ja lähdekoodiin sekä mitä tahansa muuta rekisteröityä tai rekisteröimätöntä aineetonta oikeutta.

3.2.

Kaikki Sovellukseen sisältyvät tai niihin liittyvät aineettomat oikeudet sekä niihin liittyvät asiakirjat ja niiden osat ja kopiot pysyvät Palveluntarjoajan ja sen yhteistyökumppaneiden yksinomaisena omaisuutena. Kaikenlainen Sovelluksen muuntelu, muokkaaminen, kopioiminen, kappaleen valmistaminen, toisintaminen, saattaminen saataville missä muodossa tahansa, toimintaperiaatteiden jäljittely ja lähdekoodin purkaminen tai selvittäminen millä keinoin tahansa on kielletty.

3.3.

Nämä Käyttöehdot eivät anna sinulle Käyttäjänä mitään oikeuksia tai muodosta mitään siirtoa Aineettomiin oikeuksiin, lukuun ottamatta sellaisia oikeuksia, jotka ovat välttämättömiä Sovelluksen käyttämiseksi näiden Käyttöehtojen mukaisesti, ja Palveluntarjoaja ja yhteistyökumppanit pidättävät kaikki oikeudet, joita ei näissä Käyttöehdoissa ole nimenomaisesti myönnetty.

4. Tietojen hyödyntäminen anonymisoituna

4.1.

Sovellus käsittelee terveyteesi liittyviä tietoja tietosuojakäytännössä ja Käyttöehtojen kappaleessa 5 kuvatulla tavalla ja tarkoituksissa niin kauan kuin käytät Sovellusta. Palveluntarjoaja voi anonymisoida antamasi tiedot ja käyttää anonymisoituja tietoja esimerkiksi Sovelluksen parantamiseen ja kehittämiseen edelleen sekä tieteelliseen ja teknologiseen tutkimukseen. Anonymisointi tarkoittaa, ettei antamiasi tietoja voida enää sinuun tai sinua voida tunnistaa anonymisoidun tiedon perusteella yksilönä. Anonymisoituja tietoja ei pidetä myöskään EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisina henkilötietoina.

4.2.

Mikäli et halua, että tietojasi voidaan anonymisoidussa muodossa käyttää em. tarkoituksissa, voit ottaa yhteyttä Palveluntarjoajaan ja kieltää tietojesi kaikenlaisen hyödyntämisen anonymisoituna. Kiellolla ei ole vaikutusta jo mahdollisesti anonymisoituihin tietoihin ja niiden käyttämiseen.

5. Henkilötietojen käsittely

5.1.

Palveluntarjoaja on itse Sovellusta tarjotessaan EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen rekisterinpitäjä. Henkilötietojen käsittelyä on kuvattu yksityiskohtaisesti tietosuojaselosteessa.

5.2.

Mikäli käytät Sovellusta osana kolmannen osapuolen, esimerkiksi toisen terveydenhuollon alan palveluntarjoajan, palveluita, on näiden käyttöehtojen mukainen Palveluntarjoaja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelijä. Henkilötietojen käsittelystä on tällöin saatavilla tarkempaa tietoa käyttämäsi toisen terveydenhuollon alan palveluntarjoajan tietosuojaselosteessa.

5.3.

Kaikki henkilötietojen käsittely on luottamuksellista.

5.4.

Palveluntarjoaja vastaa siitä, että Sovelluksen sisäisessä tiedonsiirrossa käytetyt salaus- ja suojausmenettelyt sekä muu tietoturva ovat ajanmukaisella ja riittävän tietosuojan ja tietoturvan tason vaatimalla tasolla.

6. Vastuut, vahingot ja vastuun rajoitukset

6.1.

Sovellus on saatavilla sellaisena kuin se on. Palveluntarjoaja ei takaa Sovelluksen olevan virheetön, mutta noudattaa toiminnassaan ja Sovelluksen kehittämisessä ja ylläpitämisessä sen luonteen ja käyttötarkoituksen edellyttämää huolellisuutta. Palveluntarjoaja kehittää
Sovellusta jatkuvasti ja voi aika ajoin päivittää Sovellusta esimerkiksi uusien ominaisuuksien tarjoamiseksi, virheiden korjaamiseksi ja käytettävyyden parantamiseksi.

6.2.

Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Sovelluksen saatavilla kaikkina vuorokauden aikoina, mutta Sovelluksen saatavilla oloon voivat vaikuttaa Palveluntarjoajasta johtumattomat syyt kuten katkokset verkkoyhteyksissä tai pilvipalvelun tarjoajan ympäristössä, joihin Palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa ja joista Palveluntarjoaja ei ole vastuussa.

6.3.

Palveluntarjoaja ei vastaa mistään Sovelluksen tai sen käytön aiheuttamista välillisistä vahingoista, jollei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta eikä pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa.

6.4.

Palveluntarjoajan vastuu Sovelluksen ja sen käytön aiheuttamista välittömistä vahingoista on kuitenkin rajoitettu maksimissaan 24k käyttömaksuja vastaavaan summaan, jollei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta eikä pakottavasta lainsäädännöstä muuta seuraa.

7. Voimaantulo, voimassaolo ja irtisanominen

7.1.

Nämä Käyttöehdot astuvat voimaan, kun Käyttäjänä hyväksyt ne ja/tai aloitat Sovelluksen käytön.

7.2.

Käyttöehdot ovat voimassa niin kauan kuin käytät Sovellusta. Palveluntarjoaja voi aika-ajoin muuttaa tai päivittää Käyttöehtoja ja informoi sinua muutoksista.

7.3.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa nämä Käyttöehdot ja estää sinua käyttämästä Sovellusta, mikäli käytät Sovellusta näiden Käyttöehtojen vastaisesti.

7.4.

Mikäli käytössäsi on mahdollinen Sovelluksen maksullinen versio tai lisämaksullinen ominaisuus, Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää käyttö maksamatta jääneiden maksujen perusteella.

7.5.

Sellaiset ehdot, jotka luonteensa puolesta on tarkoitettu jäämään voimaan myös näiden Käyttöehtojen voimassa olon päättyessä, kuten aineettomia oikeuksia ja henkilötietojen käsittelyä koskevat ehdot, jäävät riippumatta siitä, mistä syystä Käyttöehtojen voimassa olo päättyy tai lakkaa.

8. Sovellettava laki ja riidan ratkaisu

8.1.

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia sääntöjä.

8.2.

Kaikki näihin Käyttöehtoihin perustuvat tai niihin liittyvät erimielisyydet, riidat ja väitteet, taikka Käyttöehtojen loukkaus, päättäminen tai voimassaolo, jota ei voida ratkaista osapuolten keskinäisellä neuvottelulla, ratkaistaan vastaajan kotipaikan käräjäoikeudessa.