MyNursien monipuoliset mahdollisuudet vievät
startup-yrittäjää eteenpäin
 

Teksti: Maria Jalavisto, 16.5.2022

Nursie Healthin toimitusjohtajalla Suvi Venäläisellä on pitkälti yli vuosikymmenen kokemus hoitoalalta. Idea omahoitosovelluksesta vei hänet startupmaailmaan ja nyt hänen kanssaan tekee töitä yli 10 asiantuntijan tiimi. Rahoitustakin on kerätty MyNursie-sovelluksen kehitykseen yhteensä jo noin miljoona euroa. Miten MyNursie sai alkunsa ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan? 

Suvi Venäläinen

Jo yrittäjyyden alkumetreillä Suvi Venäläinen ymmärsi, että terveydenhuolto tarvitsee innovatiivista ajattelua, jonka kautta ammattilaisten ja potilaiden ääni saadaan kuuluviin. Yritystoiminnan kehittyessä hän alkoi hahmottamaan digitalisaation roolia tulevaisuuden terveydenhuollon piirissä. Tässä keskeiseen rooliin nousikin real-world datan (RWD) mahdollisuudet hyödyntämättömänä resurssina, jonka Suvi halusi tuoda näkyväksi ja sitä kautta kehitystyön voimavaraksi.

Lähdin liikkeelle siitä, että tulevaisuudessa ihmisen osallistaminen on avainasemassa, kun puhutaan terveyden edistämisestä ja sairauksien hoidosta. Hoidon tueksi tarvitaan terveysteknologiaa, joten lähdimme kehittämään omahoidon sovellusta, joka auttaa terveyden kokonaisvaltaisessa hoitamisessa, terveysongelmiin puuttumisessa sekä kerätyn terveysdatan turvallisessa hallinnassa. Real-world datan ja mydatan hyödyntäminen sekä näkyväksi saattaminen ovat mielestäni tärkeä osa hoitoprosessien ja hoidon laadun kehittämistä, Suvi avaa lähtöasetelmaa.

Jakaessaan ajatuksiaan tiimin rakentamisen yhteydessä, Suvi huomasi lähestymistapansa saavan vastakaikua. Yrityksen hallitukseen ja tiimiin saatiin mukaan sairaanhoidon, lääketieteen ja ohjelmistokehityksen asiantuntijoita, ja kehitystyö lähti liikkeelle myötätuulessa. Myös ELY-keskus näki sovelluksessa potentiaalia ja myönsi yritykselle kehittämisavustusta kahdessa eri vaiheessa. Yksityisiä sijoittajia saatiin mukaan preseed-rahoituskierroksella ja tänä keväänä käynnissä on seed-kierros.

Viime vuonna alkoi hahmottua sovelluksen potentiaali lääkeyhtiöiden sekä terveydenhuollon laitevalmistajien tuotteiden tutkimuksessa ja kehityksessä, unohtamatta kuitenkaan terveyspalvelujen tuottajia. Sovellus skaalautuu usealle eri asiakassektorille ja sen kokonaisuusvaltaisuus on huomattava etu.

Idea sovelluksesta lähti liikkeelle terveydenhuollon kentältä. Visiomme on kuitenkin suuri. Kotimaan lisäksi pyrimme lähivuosina myös globaaleille markkinoille. Pilottiprojektimme terveydenhuollon henkilöstön ja potilaiden kanssa varmistavat, että sovelluksemme palvelee heitä mahdollisimman hyvin. Terveyden ylläpitämisen ja monenlaisten sairauksien seurannan lisäksi tavoitteenamme on saada tämän vuoden aikana myös lääketitieto mukaan sovellukseen, Suvi kertoo. 

Suvin mukaan MyNursie erottuu positiivisesti terveyssovelluskentällä juuri sen takia, että siinä yhdistyvät terveystieto sekä lääketieto kokonaisvaltaisesti. Tapaamiset eri terveydenhuollon toimijoiden, kuten lääkeyhtiöiden, kanssa ovat olleet rohkaisevia. Vastaanotto on ollut innostunutta ja MyNursien mahdollisuudet on tunnistettu. Sovelluksen avulla voidaan motivoida ja sitouttaa potilasta hoitoon sekä tukea lääkehoidon aloittamista ja seurantaa. Se myös mahdollistaa oikea-aikaisen hoitoon pääsyn ja antaa helposti ymmärrettävät lääkehoidon ohjeet. MyNursien avulla voidaan myös esimerkiksi todentaa kriteerien täyttyminen erityiskorvattavien lääkkeiden osalta.  

MyNursie tarjoaa siis monipuolisen tuen kotona tapahtuvalle hoidolle. Terveys- ja lääkedatan sisällään pitävän real-world datan avulla voidaan kehittää tulevaisuuden muuttuvien tarpeiden mukaisia, tehokkaampia hoitokeinoja ihmisten omahoidon tueksi. Suvia ajaa toimitusjohtajana eteenpäin sovelluksen moninaiset mahdollisuudet, joiden avulla voidaan parantaa ihmisten elämänlaatua ja terveyttä. Teknologia on jo nyt osa jokapäiväistä elämäämme ja on aika valjastaa se myös kokonaisvaltaisen terveytemme edistämiseen. MyNursien avulla se on mahdollista.