MyNursien perusta on tieteellinen tutkimus

Teksti: Maria Jalavisto, 25.11.2021

MyNursie-omahoitosovellus on lääkinnällinen laite, joten sen suunnittelua ja kehitystä ohjaavat EU-tasolla määritellyt säädökset. Sovelluksen kehitystyö tapahtuu kliinisen työryhmän ja ohjelmistokehittäjien tiiviissä yhteistyössä. Nursie Healthin lääketieteellisenä johtajana ja kliinisen työryhmän vetäjänä toimii lääkäri ja lääketieteen tohtori Jussi Nurro. 

Jussi Nurro

”Terveydenhuollon ammattilaisten toimiminen omahoitosovelluksen kehityksessä takaa sen, että suunnittelu toteutetaan WHO:n ja KäypäHoito -suositusten mukaisesti. Sovelluksesta halutaan luoda mahdollisimman hyvä terveydenhuollon tarpeita ajatellen. Tässä ammattilaisten kokemukset ruohonjuuritasolla näyttelevät suurta roolia, koska halu palvella terveydenhuollon tarpeita on ollut sovelluskehityksessä mukana alusta asti”, Jussi kertoo.

Kliiniseen työryhmään kuuluu Jussin lisäksi myös muita terveydenhuollon ammattilaisia. Heidän joukossaan on Nursie Healthin toimitusjohtaja Suvi Venäläinen sekä kliininen asiantuntija Jonna Ojala. Heillä on sairaanhoitajan koulutus ja pitkä kokemus hoitotyön eri osa-alueilta. Markku Lähteenvuo on taas oikeustieteen erikoislääkäri sekä lääketieteen tohtori. Ohjelmistokehittäjä Pauliina Koukkari toimii siltana kliinisen työryhmän ja ohjelmistokehittäjien välillä. Hän tuntee applikaation toiminnan läpikotaisin ja välittää viestejä kehityksen tavoitteista molempiin suuntiin.

Kliininen työryhmä kokoontuu noin kerran viikossa. Sovelluksen eri kokonaisuuksilla on omat vastaavat asiantuntijansa, jotka tekevät työryhmää varten pohjustavan suunnitelman. Sitä tarkastellaan yhdessä ja varmistetaan, että suunnitelma on eurooppalaisen lääkintälaiteasetuksen (Medical Device Regulation) mukainen. Suunnitelma siirtyy tämän jälkeen ohjelmistotiimille, joka esittää mahdollisia lisäkysymyksiä. Näin suunnitelma tarkentuu, saa lopullisen muotonsa ja siirtyy ohjelmistokehittäijien käsiin ohjelmoitavaksi.

”Lääkintälaiteasetus luo omat vaatimuksensa ja rajoitteensa lääkinnälliselle laitteelle. Sillä varmistetaan, että esimerkiksi MyNursie-omahoitosovellus täyttää tietyt laatukriteerit. Sen tulee olla turvallinen käyttää ja määrittelyn tulee osoittaa, miten sovellus auttaa käyttäjäänsä. Näin varmistetaan, että lääkinnällisessä laitteessa olevat ominaisuudet perustuvat tieteelliseen, vahvaan näyttöön. Tämä varmistetaan vielä kliinisellä arvioinnilla, jonka yhteydessä ulkopuolinen taho varmistaa, että sovelluksen ominaisuudet perustuvat viimeisimpään tutkimustietoon”, Jussi avaa prosessia.

MyNursie® on kokonaisvaltaisen ja pitkäaikaisen omahoidon työkalu mobiilisovelluksen muodossa. MyNursie soveltuu niin terveyden ylläpitoon kuin sairauksien oireiden seurantaan, ennaltaehkäisyyn ja hoitoonohjaukseen. Sovellus koostuu yleiseen terveydenseurantaan ja erilaisiin terveysongelmiin liittyvistä omahoitokokonaisuuksista.