A young woman with laptop.

Nursie Health

Akatemia

Nursie Health Akatemian tavoite on tarjota parasta mahdollista koulutusta hoitotyöntekijöille maailmanlaajuisesti. 

Hoitotyön toimintaympäristö muuttuu yhä vaativammaksi edellyttäen tekijöiltä yhä vahvempaa hoitotyön osaamista ja asiantuntijuutta. Nursie Health Akatemia auttaa parantamaan hoitotyön laatua jatkuvan koulutuksen ja taitojen kehittämisen kautta. Hoitotyön korkealaatuisuus saavutetaan pitkäjänteisyydellä ja jatkuvan oppimisen mallin mukaisesti.

Nursie Health Akatemian ja digitaalisen koulutusalustamme avulla voimme tarjota asiantuntijakokemustamme ympäri maailman.

Nursie Expert Services (NES)-peruskoulutuksen keskiössä on terveysongelmien ennaltaehkäisy, varhainen puuttuminen sekä kokonaisvaltainen hoitotyö. Koulutus painottaa kliinisen hoitotyön taitoja sekä somaattisen voinnin seurantaa. Koulutuksessa syvennytään yleisimpien terveysongelmien tunnistamiseen, oikea-aikaiseen hoitoon ja tarkoituksenmukaisen lääkehoidon toteuttamiseen. Koulutuksessa opitaan myös tunnistamaan muutokset asiakkaan voinnissa sekä reagoimaan niihin omassa toiminnassa ja moniammatillisessa yhteistyössä.

NES-peruskoulutus koostuu kolmesta osa-alueesta:

  • Kliinisen hoitotyön syventäminen
  • Turvallinen lääkehoito
  • Hoitotyön digitalisaatio

 

Peruskoulutuksen lisäksi Nursie Health Akatemia tarjoaa koulutuksia mm. haavanhoitoon ja kirjaamiseen.