Nursie Health Oy:n tarina

Yrittäjyys on haastanut minua positiivisesti niin uuden visioinnissa kuin tulevaisuuteen suuntautuvassa kehittämisessä. Kotihoito Ilo Oy:n ja Nursie Health Oy:n perustaminen on ollut mielenkiintoinen prosessi, ja olisikin vaikeaa kuvitella muuta tapaa työskennellä kuin yrittäjänä. Olen ollut hoitoalalla pitkälti yli vuosikymmenen ja näihin vuosiin mahtuu valtavasti oppimista erilaisten ihmisten ja oman innostukseni kautta. Tällä on ollut suuri merkitys myös yrityksiä luotsatessani.

Hoitoala nojaa pääosin perinteisiin ja se on tuonut minunlaiselleni elinikäiselle oppijalle ja kehittäjälle ajoittain haasteita. Ensimmäisten vuosien aikana alalla tapasin erilaisia hoitajia ja vahvin muistoni liittyy opintojeni loppuvaiheen työharjoitteluun Varkauden sairaalan sisätautiosastolla. Ohjaajanani toimi pitkän linjan tarkka ja vaativa sairaanhoitaja, jonka edessä tunsin epävarmuutta ja jopa pelkoa. Harjoittelun edetessä aloin kuitenkin ymmärtämään hänen toimintansa syitä. Hän halusi hoitaa potilaat hyvin ja vastuullisesti, ja edellytti samaa myös muilta. Tämä oli lähtölaukaus oman asiantuntijuuteni kehittymisessä, jonka ymmärsin olevan jatkuvaa ja elinikäistä oppimista.

Seuraava merkittävä työpaikkani oli oikeuspsykiatrinen sairaala, joka oli minulle ”psykiatrian korkeakoulu” käytännön tasolla. Yksi merkittävimmistä oppimistani asioista oli psykiatrian ja somaattisen hoidon kahtiajakautuminen. Sain sairaalassa upean mahdollisuuden päästä lääkärin mentoroitavaksi, johon kuului potilaiden tutkiminen yhdessä. Lääkärillä oli erinomainen osaaminen niin psykiatriasta kuin somaattisesta hoidosta. Oivalsin, että ihmisestä saa paljon tietoa, kun tutkimiseen käytetään aikaa ja tämä toi hoitamiseen aivan uudenlaista syvyyttä. Ihmistä tulisi tarkastella kokonaisuutena, jolloin hoitaminen keskittyy kaikkiin vointiin vaikuttaviin tekijöihin. Terveysongelmiin pitäisi puuttua jo varhaisessa vaiheessa, koska ennaltaehkäisy ei ole vain kaunis ajatus, jota tuodaan juhlapuheissa esiin. Ennaltaehkäisy on mahdollisuus, mutta se vaatii osallisilta aivan uudenlaisten toimintamallien omaksumista.

Kokemani asiat olivat vaikuttamassa siihen, että perustin ensin kotisairaanhoitoyrityksen ja pian tämän jälkeen ymmärsin digitalisaation tuomat mahdollisuudet työn kehittämisessä. Ideani on ollut, että palvelun pitää olla edullista asiakkaalle ja olen myös halunnut maksaa työntekijöille hyvää palkkaa – ei ihan helppo yhtälö! Tämän vuoksi lähdin selvittämään miten digitalisaatio voisi auttaa kustannusten hallinnassa. Aika pian selvisi, että digitalisaatio tuo merkittävää etua työn kehittämiseen – laatua ja tehokkuutta voi oikeasti parantaa samaan aikaan. Toiminnanohjaus voidaan tehdä tehokkaasti erilaisia ohjelmistoja hyödyntäen ja myös pienyrittäjät voivat hyödyntää niitä edullisempien ohjelmistojen myötä. Pelkkä toiminnanohjaus on kuitenkin vasta alkua. Hyvällä ja tehokkaalla voinnin seurannalla voidaan puuttua muutoksiin terveydessä, ja sitä kautta ennaltaehkäistä terveysongelmien pahenemista. Digitalisaation avulla tiedonkeruuta voidaan nopeuttaa, automatisoida ja systematisoida, jolloin vanhatkin tiedot ovat nopeasti käytettävissä ja aika jää ihmisen kohtaamiseen.

Oivallettuani digitalisaation tuomat hyödyt lähdin miettimään miten omaa asiantuntemustani tällä alueella voisi valjastaa muiden yritysten käyttöön. Työurani aikana kehittyneet ajatukset, joissa yhdistyvät elinikäinen oppiminen, potilaan kokonaisvaltainen ja ennaltaehkäisevä hoito sekä digitalisaation tuomat mahdollisuudet hoitotyön laadun parantamisessa ja tehostamisessa ovat ohjanneet minua ja yrityksen visiota kehittäessämme Nursie Health Oy:ta. Halusimme luoda yrityksen, joka tuottaa terveyttä kaikille ikäryhmille ja auttaa myös terveydenhuollon ammattilaisia keskittymään työhönsä – laadukkaaseen ja aitoon ihmisen hoitamiseen. Nursie Health Oy:ssa kiteytyvät elinikäisen oppiminen hyödyt niin tekijöille kuin hoitoa tarvitseville.

Tulevaisuudessa sairauksien hoito tulee keskittymään kotiin ja osittain myös ihmisen itsensä harteille. Tämän hoidon tueksi tarvitaan terveysteknologiaa ja meidän ratkaisumme on ollut kehittää omahoidon sovellus, joka auttaa ihmistä puuttumaan terveysongelmiinsa varhaisessa vaiheessa, hoitamaan terveyttä kokonaisvaltaisesti sekä hallitsemaan keräämäänsä terveysdataa turvallisesti. Ratkaisustamme hyötyvät kaikki ikäryhmät ja tarkoituksenamme on luoda pitkäikäistä teknologiaa, jolla on merkitystä monella tasolla.

Mainitsemani lääkäri, joka oli mentoroinnillaan vaikuttamassa asiantuntijuuteni ja osaamiseni kehittymiseen, teki minuun vaikutuksen ja uskon vaikutuksen olleen molemminpuolinen koska tarinamme ei päättynyt siihen. Markku on mukana yrityksessämme osakkaana ja hallituksen jäsenenä tuomassa edelleen panostaan terveydenhuollon ja hoitotyön kehittämiseksi. Yhteistyömme siis jatkuu edelleen osana laajaa ammattilaisjoukkoamme! Yhdessä jaamme saman tavoitteen – aidosti parantaa ihmisten terveyttä ja elämänlaatua!

Suvi Venäläinen, CEO, Nursie Health Oy
16.9.2020