Ohjeet MyNursien käyttöön

Miten MyNursie ohjaa omahoitoa?

Sovellukseen tallennetut mittaukset ja kyselyt toimivat hoidonohjauksen esitietoina.

Antamiesi tietojen perusteella MyNursie

  • Antaa ohjeita omahoitoon ja kotona tapahtuvaan seurantaan
  • Voi käynnistää tehostetun, tiheämmän seurannan
  • Voi antaa tehtäväksi uuden kyselyn, jonka avulla tilannetta selvitetään tarkemmin
  • Opastaa ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon kun siihen on aihetta
  • Antaa selkeät ohjeet siitä, mitkä asiat on syytä kertoa terveydenhuoltoon yhteyttä otettaessa
  • Löydät uudet ohjeistukset Koti-näkymästä. Aiempia ohjeistuksia voit tarkastella Tuloksista

Miten terveyttä seurataan MyNursien kanssa?

Voinnin seuranta

Koti-näkymän yläosassa olevien hymynaamojen avulla voit kertoa sen hetkisen yleisen vointisi: huono – kohtalainen – hyvä – erinomainen. Voit myös halutessasi kirjoittaa voinnistasi omia muistiinpanoja.  Voit kertoa vointisi useita kertoja päivässä. Voit tarkastella vastauksiasi ja muistiinpanojasi Tulokset osion kohdasta ”yleinen vointi”.

Omahoitokokonaisuudet

Omahoitokokonaisuudet ovat terveydenhuollon ammattilaisten suunnittelemia useista mittauksista ja/tai kyselyistä koostuvia kokonaisuuksia tietyn terveyden osa-alueen kokonaisvaltaiseen omahoitoon.

Löydät omahoitokokonaisuudet sovelluksen osiosta Omahoito.

Otettuasi omahoitokokonaisuuden käyttöön saat kaikista kokonaisuuteen kuuluvista tehtävistä aloituskyselyn tai -mittauksen. Nämä aloitustehtävät löytyvät Koti-näkymästä. Tehtävien säännöllinen seuranta alkaa tehtyäsi aloitustehtävän.

Säännöllisessä seurannassa olevat tehtävät

Voit lisätä haluamiasi mittauksia ja kyselyitä säännölliseen seurantaan. Nämä tehtävät näkyvät ajastettuina Koti-näkymän kalenterissa. 

Säännöllinen seuranta alkaa, kun olet tehnyt seurantaan kuuluvan aloitusmittauksen tai -kyselyn.

Yksittäiset tehtävät

Kotinäkymän Plus painikkeesta avautuvasta valikosta löydät kaikki MyNursie sovelluksen tehtävissä olevat mittaukset ja kyselyt. Plussavalikossa voit tehdä yksittäisiä kyselyitä ja kirjata ylös yksittäisiä mittaustuloksia ilman, että otat tehtävää säännölliseen seurantaan.

Tulosten tarkastelu

Sovellus muuttaa tekemiesi mittausten ja kyselyiden tulokset visuaaliseen, helposti luettavaan muotoon. Tuloksista tarkastelet helposti kaikkia tekemiäsi tehtäviä ja löydät sieltä myös saamasi ohjeistukset.