Pilottiprojekteista arvokasta palautetta MyNursien kehitykseen

Teksti: Maria Jalavisto

Vuoden 2021 lopulla MyNursie-omahoitosovellusta testattiin kahdessa pilottiprojektissa. Ensimmäinen toteutettiin työterveyspalveluja tarjoavan Pirten kanssa kahden eri kokeilun muodossa ja toinen diabetesliiton alaisen yhdistyksen Ykköstyypit ry:n kanssa. Tulokset rohkaisevat viemään sovelluskehitystä suuntaan, joka palvelee tulevia asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. 

Jonna Ojala
Jonna Ojala koordinoi MyNursie-pilottiprojekteja

Pirten tavoitteena pilottiprojektissa oli arvioida MyNursien soveltuvuutta uudeksi digitaaliseksi palveluksi oman liiketoimintansa piirissä. Ensimmäisessä vaiheessa henkilöstön edustajat testasivat sovellusta ja arvioivat sen käyttöä oman työnsä näkökulmasta. MyNursien käytettävyys koettiin pääosin helpoksi ja selkeäksi, mutta myös kehitysehdotuksia saatiin. Moni vastaajista kaipasi esimerkiksi mahdollisuutta siirtää tietoja potilastietojärjestelmään. Tulosnäkymää toivottiin myös helpommin luettavaksi ja visuaalisemmaksi.  

Toisessa kokeilussa Pirten asiakasryhmään kuuluville henkilöille annettiin sovellusreseptin, jonka kautta he saivat omahoitosovelluksen käyttöönsä. Digitaalisia terveyssovelluksia käytetään jo joissain Euroopan maissa sairauksien hoitoon, hallintaan ja ennaltaehkäisyyn. Esimerkiksi Saksassa kansallisen korvauksen piiriin on hyväksytty jo yli 20 terveyssovellusta. (Lähde: Sitra) Pirtessä sovellusreseptin konsepti koettiin hyvänä, kunhan sitä tarjotaan sopivalle asiakasryhmälle. 

Pilotointi poiki kumppanuussopimuksen

Molempien kokeilujen kokemuksien ja kyselyvastausten perusteella todettiin, että MyNursie-sovellus voisi soveltua Pirten työvälineeksi. Yhteistyö Pirten kanssa jatkuu kehittämiskumppanuussopimuksen puitteissa. Nursie Healthin koordinaattori Jonna Ojala on ollut tyytyväinen pilottien etenemiseen.  

”Hoitoalan ammattilaiset ovat kiireisestä työtahdistaan huolimatta olleet innokkaasti mukana sovelluksen testaamisessa. Uteliaisuutta ja halua olla mukana sovelluksen kehittämisessä löytyy selkeästi. Myös asiakkaat ovat esittäneet toiveensa digitaalisista palveluista, joten olemme selkeästi hedelmällisellä maaperällä”, Ojala kiittelee.

83 % Ykköstyypit ry:n testaajista suosittelisi sovellusta 2 tyypin diabeetikoille.

Ykköstyypit ry:n jäsenet testasivat MyNursieta tyypin 1 diabeetikoiden näkökulmasta. Testaajia pyydettiin mukaan sosiaalisen median kautta ja mukaan lähti yli 30 innokasta osallistujaa. Heidän palautteensa tuotti arvokasta tietoa sovelluksen käytettävyydestä ja ominaisuuksista todellisessa ympäristössä.

Pilotin aikana havaittiin, että MyNursien käyttö voisi hyödyttää enemmän 2 tyypin eli aikuisiän diabeetikoita. Testaajien mukaan 1 tyypin diabeetikoille on jo olemassa paljon sovelluksia, ja 83 % testaajista suosittelisikin sovellusta 2 tyypin diabeetikoille. Kiinnostusta herätti se, että kaikki terveysasiat ovat samassa sovelluksessa. Myös käytön sujuvuus ja helppous sai kiitosta.

 

Pilotoinnit saavat jatkoa

Yhteistyö Pirten kanssa on ollut hedelmällistä ja poikinut hyviä ideoita sovelluksen uusista käyttökohteista Organisaatiossa pilotoidaan hoidon tueksi tarkoitettua aivojen tasavirtastimulaatiota eli kansankielisesti myssyhoitoa, jonka osaksi MyNursieta kaavaillaan. Yhteistyö jatkuu myös maaliskuussa alkavan pilotin yhteydessä, jossa Pirten PirKATI-hankkeessa testataan MyNursieta kotihoidon työntekijöiden kanssa.