NES-hoitajavälitys

Etsimme tiimiimme lisää osaavia tekijöitä. Lisätietoja avoimista paikoista löydät alla olevista linkeistä. Voit myös lähettää avoimen hakemuksen.

Avoin hakemus >>

Nursie Health työyhteisönä

TASA-ARVOINEN
HYVÄKSYVÄ
OIKEUDENMUKAINEN

Hyvän yrityskulttuurin ja työhyvinvoinnin luomiseen tarvitaan jokaisen työntekijän panos. Meillä Nursie Healthilla avoin ja kannustaja ilmapiiri on yksi merkittävimpiä työyhteisömme voimavaroja.

Vuorovaikutuksen ytimessä on luottamus: jokainen saa turvallisesti olla oma itsensä. Matala hierarkia ja luottamus mahdollistavat rehellisen ja avoimen vuorovaikutuksen, jossa jokaisen näkemystä arvostetaan.

Nursie Healhillä jokaiselle asetetut tavoitteet ovat selkeät sekä työn johtaminen ja organisointi toimii. Jokaisella työyhteisön jäsenellä on tasapainossa roolit, vastuut ja valtuudet työssä.

Luomme työyhteisön sellaiseksi, jossa erilaisuus nähdään rikkautena ja mahdollisuutena. Samoin ihmisten moninaisuuden ja monikulttuurisuuden arvostaminen on meille tärkeää.