Omahoidon keidas

Jokapäiväinen omahoito
näkyväksi datan avulla

MyNursien liikkeellepanevana voimana on ollut lääketieteen ammattilaisten intohimo parantaa ihmisten elämää terveysdatan avulla. MyNursien monipuolisuus mahdollistaa sen käytön digitaalisen hoidon tukena, tutkimuksessa ja kehittämisessä. Helppokäyttöinen ja skaalautuva sovellus tarjoaa suuren joukon kliinisesti arvioituja ominaisuuksia, jotka keräävät dataa muuttaen sen visuaaliseen, helposti luettavaan muotoon. Ominaisuuksiin kuuluu muun muassa kliinisesti validoituja kyselyjä. Muutokset terveydentilassa on helppo huomata sovelluksen tarjoamien visuaalisten elementtien ja hoidonohjauksen avulla.  

Sovellus perustuu WHO:n suosituksiin sekä Käypä Hoito -suosituksille sekä kliinisesti arvioituihin parhaisiin käytäntöihin. 

  • CE-merkintä & GDPR yhteensopiva
  • Saatettu markkinoille MDD 93/42/EC puitteissa, luokan I lääkinnällinen laite 
  • Laadunvalvonta ISO 13485:2016 puitteissa, sertifiointi tulossa
  • Ohjelmiston elinkaaren hallinta IEC 62304:2007/A1:2015 vaatimusten mukaisesti 
  • Riskienhallinta ISO 14971:2019 vaatimusten mukaisesti

MyNursien hyödyt

  • Motivoi ja sitouttaa potilaan hoitoon
  • Tukee lääkehoidon aloittamista ja seurantaa
  • Antaa helposti ymmärrettävät lääkehoidon ohjeet
  • Kriteerien täyttymisen todentaminen korkeampaan korvaukseen oikeutettujen lääkkeiden kohdalla
  • Mahdollistaa oikea-aikaisen hoitoon pääsyn

Ominaisuudet

Pitkäaikainen voinnin ja terveyden seuranta

Useiden sairauksien seuranta

Ohjeita tarkempaan seurantaan

Ilmoitukset terveydentilan muutoksissa 

Selkeä ohjeistus lääketieteellisen avun hakemiseen

Visualisoitu käyttäjätiedon seuranta

MyNursie – Palvelujesi tulevaisuus

Lääkeyhtiöt

Markkinoille saattamisen jälkeinen seuranta ja kliininen tutkimus ovat vain muutamia alueita, joilla MyNursieta voidaan käyttää lääketutkimuksen saralla. Sovellus antaa organisaatioille pääsyn analysoituun, kaksisuuntaiseen potilasdataan. MyNursie mahdollistaa myös raakadatan tai yhteenvetonäkymien kaupallistamisen.

Terveydenhuollon laitevalmistajat

MyNursie sopii digitaalisen hoidon tueksi ja sitä voidaan käyttää tuotekehityksessä sekä tutkimuksessa.   

Terveydenhuollon palveluntarjoajat

MyNursien käyttäjä osallistuu aktiivisesti oman terveytensä seuraamiseen säännöllisten kyselyiden ja seurannan avulla. Terveydenhuollon henkilöstö voi reaaliaikaisen datan avulla huomata muutoksia asiakkaan voinnissa, jonka ansiosta hoidosta tulee kokonaisvaltaisempaa ja ennakoivaa.